ASBISC Enterprises PLC eksporditingimuste uuendused

 ASBIS grupi eesmärk on täielikult täita kõiki seadusi ja määrusi, mis reguleerivad nii ASBISe tarnijatelt tellitud toodete, teenuste, tarkvara ja tehniliste andmete kui ka meie enda toodete, teenuste, tarkvara ja tehniliste andmete eksporti. Iga töötaja peab olema pühendunud selliste tingimuste täitmisele. Ekspordiga seotud müügi-, teenindus- tarne-, raamatupidamis- ja muu personal on kohustatud tutvuma järgmiste eeskirjadega ja need aeg-ajalt üle vaatama:

et tagada eeskirjade täitmine. Eriti tähelepanelik tuleb olla eelkõige tehniliste andmete avaldamisel välismaalastele, kes viibivad või ei viibi välismaal, ning andmete/tarkvara elektroonilisel edastamisel ja käsitsi eksportimisel.

ASBISe personal ei müü ega tarni mingil juhul kohalduvatele ekspordiseadustele mittevastavaid tooteid ega sea seaduste täitmist ohtu isikliku kasu teenimise eesmärgil. Müüki ega tarneid ei sooritata Ameerika Ühendriikide keelatud osapoolte nimekirjas ja/või Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas ja/või kohalduvates eksporditingimustes ja -eeskirjades toodud isikutele ega ettevõtetele, mis kuuluvad vastavates nimekirjades toodud ettevõtetega seotud isikutele või on nendega seotud. Lisaks ei tehta tarneid riikidesse, kus kehtivad Ameerika Ühendriikide ja/või Euroopa Liidu poolt kehtestatud majandus- või kaubandussanktsioonid, välja arvatud juhul, kui kohalduvad seadused lubavad teisiti. Selliste nõuete eiramisel võidakse määrata kriminaalõiguslik ja/või tsiviiltrahv ja -karistus, sealhulgas suur trahv ASBISele.

Lisaks on kehtestatud eeskirjad, mis rõhutavad eksporditud kauba eesmärgipärast kasutamist ja/või lõppkasutajat (vt Ameerika Ühendriikide föderaaleeskirjade koodeksi 15. osa 744.1 Üldine keeld 4). Seega peab ASBIS klientide ja tehingute valimisel olema valvas. Seetõttu on nüüd rohkem kui kunagi varem oluline teada tunne-oma-klienti põhimõtteid ja neid rakendada, et ASBISe tegevus oleks nõutud standardiga kooskõlas.

Eelkõige ei ole tehinguid lubatud läbi viia isikute, ettevõtete ja riikidega, kes on osalised tuumarelvade ja keemiliste/bioloogiliste protsesside ja -relvade levitamises, ilma Ameerika Ühendriikide Kaubandusministeeriumi ja/või vastava ELi asutuse loata.

Kõik ASBIS grupi ettevõtete peadirektorid ja müügidirektorid kannatavad ühist vastutust tingimuste ametliku kehtestamise, rakendamise ja nende vastavuse tagamise eest oma ettevõtetes. Eeskirjadest teavitatakse kõiki ekspordiga seotud töötajaid (toote elutsükli haldurid, tootesarja müügijuhid, müük, teenindus, logistika, raamatupidamine jne) ning need peavad olema ettevõttes kättesaadavad kõigile töötajatele – need tuleb peadirektorite äranägemise järgi üles panna teadetetahvlile, lisada personali käsiraamatusse või mujale. Kõigile asjakohastele töötajatele pakutakse regulaarselt eksporditingimuste ja nende rakendamise valdkonnas koolitusi.

Kui töötaja tuvastab ekspordiseadustele ja -määrustele mittevastavuse või võimaliku mittevastavuse, tuleb ABSISC Enterprices PLC direktorite nõukogu sellest koheselt teavitada.