ASBISE PRIVAATSUS POLIITIKA

Käesolev poliitika kehtib teabele ja isikuandmetele, mida võib veebilehel www.asbis.ee („veebileht“) koguda ettevõte „ASBIS EE" SIA, mis on registreeritud Küprose Vabariigi seaduste kohaselt registrinumbriga 50003960321, registrijärgne asukoht: Türi 10c, 11313, Tallinn, Estonia või, telefon:: +370-66047814, veebileht: www.asbis.ee („ASBIS EE" SIA). Veebilehel registreerumise ja/või kontaktivormi täitmisega nõustute täitma käesolevas privaatsuspoliitikas toodud tingimusi ning esitama ASBISCile enda kohta korrektsed ja tõesed andmed. ASBISC teab, et te hoolite sellest, kuidas teie andmeid kasutame ja jagame. Täname teid, et usaldate meid oma andmeid hoolikalt ja mõistlikult kasutama. ASBISC austab teie soove seoses teie kohta meie veebilehel kogutavate andmetega.

Käesoleva privaatsuspoliitika sätted, mis osutuvad Küprose seaduse ja muude seaduste kohaselt seadusevastaseks või rakendamatuks, ei muuda ülejäänud sätteid seadusevastaseks ega rakendamatuks.

Isikuandmed

Teave ja isikuandmed, mida teie kohta kogume (muu hulgas nimi, perekonnanimi, tiitel, telefoninumber, e-posti, postiaadress, ettevõte, riik jm), aitab meil teie isikustada ja pidevalt parandada teie ostukogemust veebilehel www.asbis.ee. Säilitame teie tehingute ajaloo ja isikuandmeid, mille meile esitasite, turvaliselt meie andmebaasis ning neid võib mainitud eesmärkide täitmiseks esitada ainult ASBISCiga seotud isikutele või teatud kolmandatele isikutele, kelle usaldusväärsust ja ausust oleme hoolikalt kontrollinud.

ASBISCi poolt isikuandmete töötlemise eesmärgid on teie registreerumine veebilehel uue kliendina, teie tellimuse registreerimine ja maksmine, teiega suhtlemine, endiste, praeguste ja võimalike klientide andmete analüüs eesmärgiga teenuseid pakkuda ja teenuste kvaliteeti tõsta, optimeerida turundust, täiustada äriprotsesse, teha reklaami, saata info- ja muid sõnumeid teie poolt määratud e-posti aadressile ja/või telefoninumbrile ning täita ka Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 27. aprilli 2016. a isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nr 2016/679 nõudeid ning muid kehtivaid seadusi. Selliste andmete esitamata jätmine võib kaasa tuua teie tellimuse tühistamise või selle, et tähtis äriteave ei jõua teie e-posti aadressile.

Isikuandmete töötlemise viisid: automaatne, käsitsi ja kombineeritud töötlemine, sealhulgas, kuid mitte ainult andmete kogumine, registreerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtte tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise või levitamise teel või muul moel kättesaadavaks tegemine, koordineerimine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine, sealhulgas isikuandmete piiriülene edastamine ASBISCiga seotud isikutele või muudele kolmandatele isikutele.

Kõik teie poolt meile avaldatud isikuandmed on kaitstud. Isikuandmetele võimaldatakse juurdepääsu ainult ASBISCi poolt vastavalt volitatud isikutele. ASBISC täidab kliendi isikuandmete lubamatu eemaldamise või muutmise vältimiseks vajalikke turvastandardeid ja -toiminguid. ASBISC täidab üldtunnustatud turvastandardeid kõigi tehingute puhul, mis võivad hõlmata veebilehel saadaval oleva teenuse kaudu tasude maksmist, ning kasutab sealhulgas krüpteerimist ja SSL teenuseid.  Krediitkaartide numbreid ei säilitata kauem, kui see on vastava tehingu kinnitamiseks ja täitmiseks vajalik. Palun arvestage, et teil tuleb enda salasõna ja arvutit lubamatu kasutamise eest kaitsta.Kui ühiskasutatavat arvutit kasutate, logide end pärast kindlasti välja.

Teil on õigus ASBISCilt igal ajal nõuda järgmist: juurdepääsu oma isikuandmetele, ebakorrektsete isikuandmete parandamist, hävitamist või kustutamist (vastavalt ASBISSi õiguslikele, regulatiivsetele või muudele kohustustele), isikuandmete parandamist, nõuda andmete töötlemise piiramist või olla töötlemisele vastu, taotleda isikuandmete üleviimist, esitada kaebus järelevalveasutusele, andmekaitseametniku büroole (kui teie arvates on teie seaduslikke õigusi ja huve kahjustatud), olla vastu otseturundusele ja/või andmete automaatsele töötlemisele, sealhulgas profiilianalüüsile, ning võtta nõusolek tagasi. Samuti on teil õigus saada ASBISCilt teavitus, kui leiab aset isikuandmetega seotud rikkumine (või rikkumise kõrge oht), mis mõjutab teie isiklikke huve.Nõusoleku tagasivõtmise teatis tuleb saata kirjalikult ASBISCile aadressil: ASBIS LV SIA, Türi 10c, 11313, Tallinn, Estonia või e-posti teel aadressile sales@asbis.ee.

ASBISC lõpetab teie isikuandmete töötlemise hiljemalt 15 päeva jooksul pärast teatise kättesaamist. Palun võtke arvesse, et sellisel juhul ei ole võimalik saavutada teie isikuandmete töötlemise ülaltoodud eesmärke.Teie nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks ASBISCi poolt on kehtiv ja ASBISC säilitab teie isikuandmeid seni, kuni teil on veebilehel konto, välja arvatud juhul, kui võtate oma nõusoleku tagasi varem.  Kui teiega mis tahes põhjusel suhte lõpetame, võite taotleda oma isikuandmete kustutamist. Kustutamine on aga võimalik siis, kui see ei ole vastuolus kohalduvate seadustega ja kui ASBISCi seaduslikud huvid ei nõua selliste andmete töötlemist või säilitamist. Juhul, kui teie isikuandmeid ei saa kustutada, piiratakse nendele juurdepääsu nii palju, kui on võimalik.

E-posti eeskirjad

ASBISC ei müü, jaga ega levita muul moel teilt meile esitatud või muul moel veebilehe kasutamisega antud e-posti aadressi, välja arvatud käesolevas poliitikas toodud juhtudel.  Veebitellimuste, kataloogide tellimiste ja muude infopäringutega seoses ASBISCile esitatud e-posti aadress jääb ASBISCi ja sellega seotud isikute ainuomandisse. Kui te ei soovi ASBISCilt tulevikus reklaamkirju saada, teavitage meid sellest palun meie e-posti aadressile. Kui esitate meile oma postiaadressi ja/või e-posti aadressi, võite meilt aeg-ajalt uute toodete ja teenuste või tulevaste sündmuste kohta kirju saada. Kui te ei soovi selliseid kirju saada, võtke palun meiega e-posti teel ühendust.

Küpsised

Nagu enamik jaemüügi veebilehti, kasutame ka meie „küpsiseid“. Need on teie brauserisse salvestatavad väikesed tekstifailid, mis võimaldavad meie veebilehel tuvastada, et just teie külastate meie veebilehte. Küpsiste privaatsuspõhimõtete osas on väljendatud muret, mistõttu pidage meeles, et küpsised ei saa teie kohta hankida andmeid, mida te juba vabatahtlikult avaldanud ei ole. Suur enamik internetikasutajaid lubab küpsiste kasutamist, sest see muudab veebis sisseostude tegemise mugavamaks. Rohkema teabe saamiseks lugege meie küpsiste poliitikat: ahttp://www.asbis.com/cookies-policy.

Kas teil on küsimusi?

Kui teil on privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke palun meiega ühendust e-posti aadressil sales@asbis.ee ASBISCi aadressil: Türi 10c, 11313, Tallinn, Estonia või telefonil +370-66047814.